ting nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ting nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ting giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ting.

Từ điển Anh Việt

 • ting

  /tiɳ/

  * danh từ

  tiếng leng keng

  * nội động từ

  kêu leng keng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • ting

  a light clear metallic sound as of a small bell

  Synonyms: tinkle

  cause to make a ting

  make a light, metallic sound; go `ting'