tingle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tingle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tingle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tingle.

Từ điển Anh Việt

 • tingle

  /tindʤ/

  * danh từ

  sự ngứa ran, sự ngứa như có kiến bò

  to have a tingle in one's arms: ngứa như có kiến bò ở cánh tay

  tiếng ù ù (trong tai)

  sự náo nức, sự rộn lên

  * nội động từ

  có cảm giác ngứa ran, ngứa như có kiến bò

  ù lên (tai)

  my ears tingled: tai tôi ù lên

  bị kích động, bị kích thích, náo nức, rộn lên

  the people tingle with excitement: nhân dân náo nức

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tingle

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  viên gạch làm mốc (để thợ nề buộc dây)

Từ điển Anh Anh - Wordnet