tinhorn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tinhorn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tinhorn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tinhorn.

Từ điển Anh Việt

 • tinhorn

  /'tinhɔ:n/

  * tính từ (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng)

  nhãi nhép, bất tài nhưng hay lên mặt ta đây

  a tinhorn dictator: tên độc tài nhãi nhép

  hào nhoáng rẻ tiền