tinfoil nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tinfoil nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tinfoil giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tinfoil.

Từ điển Anh Việt

 • tinfoil

  * danh từ

  giấy thiếc; lá thiếc

  * ngoại động từ

  bọc (bằng) giấy thiếc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tinfoil

  * kinh tế

  lá thiếc dát mỏng

  * kỹ thuật

  giấy thiếc

  lá thiếc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • tinfoil

  foil made of tin or an alloy of tin and lead

  Synonyms: tin foil