tinfoiling machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tinfoiling machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tinfoiling machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tinfoiling machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tinfoiling machine

    * kỹ thuật

    máy bọc lá thiếc