tin-can nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tin-can nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tin-can giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tin-can.

Từ điển Anh Việt

  • tin-can

    * danh từ

    hộp (cá, thịt...)

    pháo hạm; tàu săn tàu ngầm