tinol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tinol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tinol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tinol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tinol

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tinon (bột màu)