strong room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong room.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strong room

    * kinh tế

    hầm an toàn

    * kỹ thuật

    phòng két sắt (để tiền bạc, ...)