strongly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strongly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strongly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strongly.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strongly

  with strength or in a strong manner

  argues very strongly for his proposal

  he was strongly opposed to the government

  Antonyms: weakly

  Similar:

  powerfully: in a powerful manner

  the federal government replaced the powerfully pro-settler Sir Godfrey Huggins with the even tougher and more determined ex-trade unionist

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).