strongish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strongish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strongish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strongish.

Từ điển Anh Việt

  • strongish

    /'strɔɳiʃ/

    * tính từ

    hơi khoẻ, khá khoẻ