strong box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strong box

    * kinh tế

    hòm tủ vững chắc để chứa các tài sản quý giá