strong-minded nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong-minded nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong-minded giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong-minded.

Từ điển Anh Việt

 • strong-minded

  /'strɔɳ'maindid/

  * tính từ

  cứng cỏi, kiên quyết

  minh mẫn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strong-minded

  having a determined will

  Synonyms: strong-willed

  marked by vigorous independence of thought and judgment