strong light nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong light nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong light giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong light.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strong light

    * kỹ thuật

    điện:

    ánh sáng mạnh