strong-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong-box.

Từ điển Anh Việt

  • strong-box

    /'strɔɳbɔks/

    * danh từ

    tủ sắt, két