strongroom nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strongroom nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strongroom giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strongroom.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strongroom

    a burglarproof and fireproof room in which valuables are kept

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).