strongylosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strongylosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strongylosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strongylosis.

Từ điển Anh Việt

  • strongylosis

    * danh từ

    bệnh giun lươn