strong gale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong gale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong gale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong gale.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strong gale

    wind moving 47-54 knots; 9 on the Beaufort scale

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).