strong-room nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong-room nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong-room giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong-room.

Từ điển Anh Việt

  • strong-room

    /'strɔɳrum/

    * danh từ

    phòng bọc sắt (để tiền, bạc...)