strong relative minimal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strong relative minimal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strong relative minimal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strong relative minimal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strong relative minimal

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cực tiểu tương đối mạnh