stone stream nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stone stream nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stone stream giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stone stream.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stone stream

  * kỹ thuật

  dòng đá

  dòng lũ đá

  xây dựng:

  băng chuyền đá