stick by nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stick by nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stick by giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stick by.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stick by

  Similar:

  stand by: be loyal to

  She stood by her husband in times of trouble

  The friends stuck together through the war

  Synonyms: stick, adhere

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).