stickybeak nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stickybeak nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stickybeak giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stickybeak.

Từ điển Anh Việt

  • stickybeak

    * danh từ

    (thông tục) người hay tò mò tọc mạch