stick with nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stick with nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stick with giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stick with.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stick with

  Similar:

  stick to: keep to

  Stick to your principles

  stick to the diet

  Synonyms: follow

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).