stickjaw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stickjaw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stickjaw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stickjaw.

Từ điển Anh Việt

  • stickjaw

    /'stikdʤɔ:/

    * danh từ

    (từ lóng) kẹo mềm; kẹo sữa; keo caramen (dính răng)