stickful nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stickful nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stickful giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stickful.

Từ điển Anh Việt

  • stickful

    * danh từ

    (in) tình trạng có nhiều chữ in trong một trang in