stamp pile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamp pile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamp pile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamp pile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stamp pile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cọc dập

    cọc ép khuôn