stamping press nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamping press nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamping press giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamping press.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stamping press

  * kỹ thuật

  máy dập hình nổi

  máy ép khuôn

  máy in dập

  máy làm khuôn