stamping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamping.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stamping

  * kinh tế

  dán tem

  sự dán tem

  sự đóng dấu (văn kiện, hàng hóa)

  * kỹ thuật

  la tôn dập

  sự chọc thủng

  sự đóng dấu

  sự in dập

  sự ráp khuôn

  sự rèn bằng búa

  sự ren khuôn

  sự rèn khuôn

  vật đúc

  hóa học & vật liệu:

  lá tôn dập

  điện tử & viễn thông:

  lá tôn mạch từ

  cơ khí & công trình:

  sản phẩm dập

  sự dập khuôn

  điện:

  tấm dập