stamp-mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stamp-mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stamp-mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stamp-mill.

Từ điển Anh Việt

 • stamp-mill

  /'stæmpmil/

  * danh từ

  máy nghiền quặng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • stamp-mill

  * kỹ thuật

  máy nghiền (kim loại)