stampeping nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stampeping nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stampeping giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stampeping.

Từ điển Anh Việt

 • stampeping

  * danh từ

  sự đóng dấu

  sự dập nổi

  sự rèn khuôn

  phôi dập