space frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

space frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm space frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của space frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • space frame

  * kỹ thuật

  kết cấu không gian

  khung không gian

  ô tô:

  khung xe thể thao