space-bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

space-bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm space-bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của space-bar.

Từ điển Anh Việt

 • space-bar

  /'speisbɑ:/

  * danh từ

  cái rập cách chữ (ở máy chữ) ((cũng) spacer)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • space-bar

  * kinh tế

  thanh cách dòng (ở máy chữ)