spacewoman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spacewoman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spacewoman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spacewoman.

Từ điển Anh Việt

  • spacewoman

    * danh từ

    nữ du hành vũ trụ