spacewalk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spacewalk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spacewalk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spacewalk.

Từ điển Anh Việt

  • spacewalk

    * danh từ

    sự chuyển động trong không gian bên ngoài con tàu vũ trụ, khoảng thời gian chuyển động trong không gian

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • spacewalk

    move in space outside a space craft