spacer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spacer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spacer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spacer.

Từ điển Anh Việt

 • spacer

  /'speisə/

  * danh từ

  (như) space-bar

  cái chiêm, miếng đệm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • spacer

  * kỹ thuật

  cái chêm

  cái chèn

  đệm

  miếng chèn, miếng đệm, vùng đệm

  miếng đệm

  miệng đệm

  thanh chống

  thanh giằng

  vòng đệm

  điện tử & viễn thông:

  bộ dãn cách

  cơ khí & công trình:

  chi tiết đỡ

  máy dập nhiều chày

  ống cách quảng (giữa hai bộ phận)

  thanh cách quảng

  xây dựng:

  giằng ngang (để tăng cứng 2 thanh dọc)

  thanh phân cách

  toán & tin:

  ký tự cách

  ô tô:

  vật ngăn (giữa 2 bộ phận)

  giao thông & vận tải:

  vòng cách (trong ổ bi)