spacer bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spacer bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spacer bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spacer bar.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • spacer bar

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thanh thép định vị