spaceman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spaceman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spaceman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spaceman.

Từ điển Anh Việt

 • spaceman

  /'speismæn/

  * danh từ

  nhà du hành vũ trụ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • spaceman

  Similar:

  astronaut: a person trained to travel in a spacecraft

  the Russians called their astronauts cosmonauts

  Synonyms: cosmonaut