spacewards nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

spacewards nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm spacewards giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của spacewards.

Từ điển Anh Việt

  • spacewards

    * phó từ

    về phía không gian

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • spacewards

    Similar:

    spaceward: towards outer space