physical market nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physical market nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physical market giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physical market.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • physical market

  * kinh tế

  hàng sẵn có

  thị trường giao ngay

  thị trường hàng hóa vật chất

  thị trường hiện vật