physical connection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

physical connection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm physical connection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của physical connection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • physical connection

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    kết nối vật lý

    sự nối kết vật lý