one p nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one p nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one p giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one p.

Từ điển Anh Việt

  • one p

    * danh từ

    (từ Anh, nghĩa Anh) đồng penni mới