one iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one iron.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • one iron

    Similar:

    driving iron: (golf) the long iron with the most nearly vertical face

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).