one-up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-up.

Từ điển Anh Việt

  • one-up

    * ngoại động từ

    chiếm ưu thế hơn (đối thủ của mình)