one-way nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-way nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-way giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-way.

Từ điển Anh Việt

 • one-way

  * phó từ, tính từ

  chỉ một chiều (cho phép di chuyển)

 • one-way

  một lối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • one-way

  moving or permitting movement in one direction only

  one-way streets

  a one-way ticket