one-gene nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-gene nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-gene giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-gene.

Từ điển Anh Việt

  • one-gene

    * tính từ

    một gien; đơn gien