one-half nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-half nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-half giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-half.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • one-half

  one of two equal parts of a divisible whole

  half a loaf

  half an hour

  a century and one half

  Synonyms: half

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).