one-woman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-woman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-woman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-woman.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • one-woman

  Similar:

  one-man: designed for or restricted to a single person

  a one-man show

  a one-person tent

  Sarah Silverman's hilarious one-woman show

  Synonyms: one-person

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).