oneself nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

oneself nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm oneself giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của oneself.

Từ điển Anh Việt

 • oneself

  /wʌn'self/

  * đại từ phản thân

  bản thân mình, tự mình, chính mình

  to speak of oneself: nói về bản thân mình

  to think to oneself: tự nghĩ

  to come to oneself

  tỉnh lại, hồi tỉnh

  tỉnh trí lại