onega nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

onega nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm onega giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của onega.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • onega

    Similar:

    lake onega: lake in northwestern Russia near the border with Finland; second largest lake in Europe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).