one-year nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

one-year nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm one-year giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của one-year.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • one-year

    Similar:

    annual: completing its life cycle within a year

    a border of annual flowering plants

    Antonyms: biennial

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).